Unutamadıklarımız

 

Ord.Prof. Bedri KARAFAKIOĞLU

Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu,1915 yılında Çorum’ da doğmuş, 1932’ de İstanbul Mühendis Mektebi müsabakasını kazanark bu okula girmiş 1937’ ye kadar yüksek mühendis mektebinde öğrenimine devam ettikten sonra Paris’ te Ecola Nationale Supereieur des Telecommunications’ da yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Yurda döndükten sonra Yüksek Mühendis Mektebine intisap etmiş, 1939’ da Doçent ve 1948’ de Profesör olmuştur.
1947’ ye kadar çeşitli kurumlarda çalışan Karafakıoğlu 1947’ de Üniversiteler kanununun yayınlanmasından sonra bütün çalışmasını Üniversiteye hasretmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesindeki görevlerine ek olarak 1954’ de kuruluşundan itibaren 1957 yılına kadar İ.T.Ü. Teknik Okulu Müdürlüğünü üstlendiği gibi aynı okulda öğretim görevi de yapmış ve sonra Mühendislik Mimarlık Fakültesi haline gelen bu kuruluştaki öğretim görevine 20 Ekim 1978’ e kadar devam etmiştir. Başarılı çalışmalarından ötürü Elektrik Fakültesi Profesörler Kurulu 1960 yılında Prof.Bedri Karafakıoğlu’ nu Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü Ordinaryüslüğe, oybirliği ile seçmişlerdir.
1960-1961’ de Kurucu Meclise İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi seçilen Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu bu süre içinde fakültedeki öğretim görevini de sürdürmüştür. 1963-1965 yılları arasında O.E.C.D. Bilimsel Araştırma Komitesi Türkiye temsilcisi olarak görev almıştır. 1964-1965 yıllarında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı ve 1965-1969 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırmayı geliştirme bakımından önemli adımlar atılmış ve iki kademeli öğretimin uygulaması, Temel Bilimler Fakültesinin kurulması, İTÜ Ayazağa kampüsünün gerçekleşmesi gibi önemli kararlar alınmıştır. Bu arada 1963 yılında TRT yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlenmiş ve bu görevi 1968 yılına kadar yapmıştır.
1970-1975 yıllarında Avrupa Rektörler Konferansına Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır.1972-1976 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesinde de Öğretim görevi yapmıştır. 1973-1976 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği ve Üniversite Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
1977 yılında yeniden Elektrik Fakültesi Dekanlığına seçilen, Ord.Prof. Bedri Karafakıoğlu değişik zamanlarda birçok bilimsel kongreye katılmış, bilimsel temsilcilik görevleri yapmış, yerli ve yabancı birçok bilimsel ve sosyal kuruluşlara üye olmuştur.
Ord.Prof. Bedri Karafakıoğlu’ nun yabancı dilde yayınlanmış 5 makalesi, Türkçe yayınlanmış 8 telif, 13 tercüme kitabı,9 telif, 13 tercüme makalesi vardır. Elektrik Fakültesinde ve diğer öğretim kuruluşlarında Telefon işletmeciliği, propagasyon, Telefon aletleri, Telgraf ve telefon aletleri, komünatasyon, Telekomünikasyon Ölçme, Muhabere Tekniği adlı dersleri vermiş ve Telekomünikasyon Ölçme ve Elektroakustik laboratuvarlarını kurmuş ve yürütmüştür.
Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu, öğrenciler için tükenmez bir feyz kaynağı olmuş, kürsüsünde çalışanlara daima rehberlik etmiştir. Bu arada, Fakülte ve Üniversitedeki arkadaşlarının gerek teknik ve gerekse idari problemlerindeki güçlüklerini çözmeye yardımcı olmuştur.
Kendisi gayet dürüst, açık sözlü, temiz ve sağlam karakterli, duygulu, yardımsever , arkadaşları ve öğrencileri tarafından pek çok sevilen,saygı duyulan ve takdir edilen nadir bir bilimadamı idi.
Ord.Prof. Bedri Karafakıoğlu’ nun 20 Ekim 1978’ de Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevini yaparken ve kendisinden büyük hizmetler beklenilen bir çağında, pusu kurularak alçakça öldürülmesi, sadece Elektrik Fakültesi için değil Üniversitemiz ve memleketimiz için de yeri doldurulamaz büyük bir kayıptır.

Prof. Dr. Ahmet AKHUNLAR

1916 tarihinde İzmir’ de doğmuştur. 1936’ da Yüksek Mühendis Mektebine girmiş, 1937 yılında Maarif Vekaleti hesabına Almanya’ ya gönderilmiştir. 1943 ‘ de Dresden Yüksek Mühendis Mektebi Kuvvetli Akım Kolundan mezun olmuştur. Aynı okulda bir süre asistanlık yapan Akhunlar, 1945 yılında yurda dönerek İTÜ Elektrik Fakültesi Teorik Elektrik Kürsüsüne asistan olmuştur. 1949’ da yeterlik tezini vermiş, 1952’ de ise Doçent ünvanını kazanmış ve Elektroteknik Kürsüsüne Doçent olarak atanmıştır.
1958 yılında Profesörlüğe yükseltilerek Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsündeki açık kadroya atanan Akhunlar Teknik Üniversiteye bağlı Teknik Okulda, Elektrik, Makina ve Maden Fakültelerinde çeşitli dersler vermiş, muhtelif zamanlarda araştırma ve inceleme aracıyla yurt dışına gitmiştir.
Yabancı dilde ve Türkçe yazılmış 10’ un üstünde makalesi,20’ in üzerinde tercüme ve özet yazısı, ikisi tercüme 10’ un üstünde, kitabı olan Prof.Akhunlar 1962-1964 yılları arasında Fakültede Dekanlık görevini yapmış, 1984 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.
Bekar olan Prof. Ahmet Akhunlar 1991 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Adnan ATAMAN

1917 yılında İstanbul’ da doğmuştur. İlk öğrenimini Erzurum, İstanbul ve Ankara’ da yapmış, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi’ nde tamamlayarak 1935 yılında Yüksek Mühendis Mektebi’ nin parasız yatılı imtihanını kazanarak buraya girmiş ve 1941 Haziranında Elektrik Muharebe Bölümünden sınıf birincisi ve okul ikincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl okula asistan olarak tayin edilmiştir. Mayıs 1943’ de askerlik görevini yapmak üzere bu görevinden ayrılmış, Ekim 1945’ de terhis edilerek aynı göreve dönmüştür. 1947 yılında Doçent olmuş, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından doktora yapmak üzere ABD’ ye gönderilmiştir. Haziran 1950’ de İllinois Üniversitesindeki çalışmalarını tamamlayarak doktorasını almış ve yurda dönmüştür. 1955 yılında Profesör olmuştur. 1968-1970 yılları arasında Elektrik Fakültesi Dekanlığı,1970 den sonra Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Başkanlığı ve daha sonra Elektronik Haberleşme Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Bu arada Kürsüde,Mikrodalga Laboratuvarını, TeleVİZYON Laboratuvarı ve Tesisleri kurarak Türkiye’ de ilk teleVİZYON yayınlarını başlatmıştır. İTÜ’ deki bu görevlerinin dışında kuruluşundan itibaren İTÜ Teknik Okulu ve daha sonra Maçka Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ nde, Hava Harp Okulunda ve 1973 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesinde konusu ile ilgili dersler vermiştir.Bunun dışında 1972-1978 ve 1980-1983 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Evli olup bir kızı vardır.1201.1985 tarihinde yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılmış olup, 14.08.1992 de vefat etmiştir. 

Prof. Dr. Ö.Vural AYGEN

1934 yılında Daday-Kastamonu’da doğmuştur.1946’ da Araç Merkez İlkokulunu,1953’ de Kastamonu Lisesini bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği İTÜ Elektrik –Elektronik Fakültesinin Kuvvetli Akım Kolunda 1958’ de Yüksek Mühendis Diplomasını almıştır. Yine aynı yılın Temmuz ayında mezun olduğu Fakültenin Enerji Nakli Kürsüsünde teknisyen olarak göreve başlamıştır. Askerlik hizmeti için 1966’ da Üniversiteden ayrılmış, bu hizmeti Deniz Harp Okulunda öğretmenlik yaparak tamamladıktan sonra 1968’ de Üniversitedeki görevine dönmüştür. 1970 yılında Enerji Nakli Kürsüsüne asistan olarak atanmış, Eylül 1974 de Doktor ünvanını almış,Enerji nakil kürsüsünün Elektrik Tesisleri Kürsüsüne bağlanmasından sonra bu kürsüde Dr.Asistan olarak görev yapmıştır. Bu yıllar içerisinde öğretime iştirak ve yardımdan başka A.A. Şebeke Analizöründe, Etibank ve daha sonra TEK elemanlarıyla birlikte, Türkiye’ de Enterkonnekte sisteme ait bir çok devamlı ve geçici işleme etütlerinde çalışmıştır. Kasım 1979’ da Üniversite Doçenti, Aralık 1998’ de Profesör olmuştur.İTÜ’ de uzun yıllar Enerji İletim Hatları ve Enerji İletim Sistemleri derslerini veren Ö.Vural Aygen, ayrıca İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesinde,İTÜ Makina Fakültesinde;Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde dersler okutmuştur. 20 Eylül 1990’ da vefatına kadar görevine devam etmiştir.

Prof. Dr. Süreyya ELBİ

1908 tarihinde Manisada doğdu. 1923’ de Bahriye Mektebine girdi ve 1929’ da Deniz Harp Okulunu birincilikle bitirdi.1934’ de açılan bir yarışma sınavını kazandı ve bir sene Gölçük’ te staj yaptıktan sonra 1935 yılında Berlin’ e gönderildi. 1936-1937 yıllarında Berlin Technische Hochschule’ de ve 1940-1941 yıllarında İstanbul Robert College Mühendislik kısmında eğitim gördü. 1942-1943 yılları arasında Zürich ETH’da eğitimini tamamladı. 1945 yılına kadar İsviçre de çeşitli fabrikalarda çalıştı ve yurda dönüşünde Gölcük Fabrikaları Elektrik Fabrikası Müdürlüğüne atandı. 1947 yılında askerlikten emekliye ayrıldı ve öğretim görevlisi olarak İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektroteknik ve Ölçme Kürsüsüne atandı.1950 yılında doçent unvanını aldı.1956 yılında Profesörlüğe yükselerek aynı kürsüde açık bulunan kadroya atanan Elbi’nin biri tercüme iki kitabı, ders notları,çeşitli makaleleri vardır.Fakültede ve Teknik Okulda çeşitli dersler vermiştir. Evli ve iki çocuğu olan Prof.Süreyya Elbi 09.09.1959 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Osman İKİZLİ

1911 yılında Romanya’ da doğdu. Politechnica okulundan mezun olduktan sonra Türkiye’ ye, Anavatanına geldi.İstanbul Yüksek Mühendis Mektebine girdi. 1940 senesinde mezun oldu. Aynı tarihte Elektrik Şubesine Elektrik Makinaları Asistanı olarak tayin edildi. Bu tarihten 1942 senesine kadar Prof.Fuat Külünk’ ün elektrik makinaları dersine ait Elektrik Makinaları Laboratuvarı deneylerini ve projelerini yönetti.
1944 senesinde Elektrik Fakültesinde Elektrik Makinaları Baş Asistanlığına tayin edildi.27.05.1947 tarihine kadar adı geçen laboratuvar ve proje işlerine devam etti.
27.05.1947 tarihinde Elektrik Makinaları kürsüsü Doçentliğine yükseltildi. Prof.Osman İkizli Elektrik Makinaları ve Redresörlerin Hesap ve Konstrüksiyona ait pratik bilgiyi artırmak üzere bir sene müddetle gönderildiği Fransa’ nın muhtelif Elektrik Makinaları fabrikalarında staj yaptı.10.05.1952 tarihinde Fakültedeki görevine döndü.1150 sayılı kanunun 24.maddesi gereğince 18.01.1962 tarihinde Profesörlüğe yükseltildi.1957,1963,1964,1965,1966 ve 1967 yıllarında Avrupada mesleki incelemelerde bulunmak ve kongrelere katılmak üzere görevlendirildi.
Fransızca ve Rusca bilen Prof.Osman İkizli’ nin üç ceviri kitabı, 4 telif kitabı ve çeşitli makaleleri vardır.
1.8.1981 senesinde yaş haddinden emekli olan Prof.Osman İkizli evli bir çocuk babası olup,9.12.1989 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Mehmet İNAN

1921 yılında Adana’ da doğdu.1940 yılında Yüksek Mühendis Okuluna sınavla girdi ve 1945’ de Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu.1947 yılında Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1950 yılında yeterliliğini verdi.1952 ve 1953 yıllarında Almanya’ da mesleği ile ilgili konularda araştırma yaptı. 1957 yılında Doçent oldu ve aynı yıllarında mesleki incelemelerde bulunmak üzere yurtdışına gönderildi. Fakültede ve teknik okulda çeşitli dersler verdi, İstanbul iline bağlı köylerin elektriklenmesi işlerindeçalıştı, projeler hazırladı ve uygulamasını sağladı.1698 yılında profesörlüğe yükseltilerek 1976 yılında Elektrik Tesisleri Kürsüsünde açık olan kadroya atandı. Bir kitabı, yabancı dilde ve türkçe yazılmış makaleleri olan Prof.Mehmet İnan 1972-1977 tarihleri arasında Elektrik Fakütesi Dekanlığı görevini yaptı.
Evli ve üç çocuk babası olan Prof.Mehmet İnan 27.02.1987 tarihinde vefat etti.

Prof. Fuat KÜLÜNK

Prof.Fuat Külünk 1911 yılında Bağdat ta doğmuştur. Erzincanlı bir ailedendir. 1926 senesinde Yüksek Mühendis Mektebine girmiş, 1930 senesinde açılan bir seçme sınavını kazanarak Yüksek Mühendis Mektebine Öğretim Üyesi yetiştirilmek üzere üç arkadaşı ile birlikte (Emin Onat ve Hilmi İleri) İsviçre’ye gönderilmiştir.  Zürih Yüksek Teknik Okulunun Elektrik Şubesini pekiyi derece ile bitiren Külünk stajını AEG Almanya’ da tamamlayarak 1936 yılında ülkesine dönmüştür.
Yüksek Mühendis Mektebinde Elektro-Mekanik Şubesine Muallim Muavini olarak tayin edilen Külünk, Prof.Doppler ile birlikte Elektrik Makinaları, Enerji Nakli ve Yüksek Gerilim konularında çalışmış, laboratuvarların kurulmasında büyük emek sarfetmiştir.Daha sonra profesörlüğe yükseltilerek Elektromekanik şubesinin elektrik kısmı şefi olmuş ve şubenin kurulmasında olduğu kadar gelişmesinde de üstün gayretler göstermiştir.İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşundan sonra Elektrik Fakültesinin ilk dekanı olmuştur. Uluslararası Elektrik kuruluşlarına üye olarak çalışan Külünk ‘’Dünay Enerji kongresi Türkiye Milli Komitesi’’ ile ‘’ Büyük barajlar Türkiye Milli Komitesi’’ nin kurulmasında faal rol oynamıştır. 27 Aralık 1951 tarihinde Uludağ’ da vefat etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL

1910 yılında Sivas’ta doğmuştur. 1939 yılında Paris Ecola Nationale Superieuredes Telecomunications da yüksek öğrenimini tamamlamış aynı yıl PTT Umum Müdürlüğünde göreve başlamış ve Yüksek Mühendis Mektebinde ek görev olarak muallim muavinliği görevini yürütmüştür.
1944 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Doçent 1949’ da Profesör olmuştur.1952-1953 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü yapmıştır. 1954 yılında Sivas Milletvekili seçilmiş,1955-1957 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı,1957-1958 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,1966-1970 ve 1976-1977 yılları arasında KTÜ Rektörlüğü yapmış,1977 yılında Elazığ Devlet Mühensdislik Mimarlık Akademisi Başkanlığı görevini yürütmüştür.Prof.Ahmet Özel 1978 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Tarık ÖZKER

1919 yılında İstanbul’ da doğmuş olan Tarık Özker, Haydarpaşa Lisesinden ve 1944 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Telgraf ve Telefon Kürsüsü asistanığına atanan Özker,Aralık 1948’ de doktora çalışmaları için ABD’ ne gitmiş, 1951 yılında Illınois Üniversitesindeki doktorasını tamamlayarak 28 Mart 1952 tarihinde Fakülteye dönmüştür. 1953 yılında mesleki çalışmalar yapmak üzere Hollanda’ ya gitmiştir. 6 Kasım 1953 tarihinde Doçent olan Özker 1954 tarihinde ABD’ ne gidip 22 Kasım 1956 tarihinde Fakülteye dönmüştür. 1958 yılında profesörlüğe yükseltilen Özker,1963 yılında kurulan Devreler Teorisi Kürsüsü başkanı olmuş ve vefat tarihi olan 7 Eylül 1977 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.
Türkiye’ de ilk kez Devre Analizi, Devre Sentezi ve Enformasyon Teorisi derslerini açan Özker, Devreler ve Sistemler bilim dalının Türkiye’ de kurulmasında ve uluslararası düzeye yükselmesinde başlıca amil olmuştur.
Bilimsel düşünceyi ödün vermeksizin savunan ve bir araştırıcı kafa yapısına sahip olan Özker, aynı zamanda fevkalade başarılı bir öğretici idi.Öğrencilerinin araştırıcı kafa yapısını geliştirme de çok etken olmanın yanında onların sosyal ve kültürel yönlerilmelerinde de katkılarda bulunmuştur. Devreler ve Sistemler Bilim Dalının Türkiye’ de gelişmesine yaptığı büyük katkılar gözönüne alınarak Prof.Dr.Tarık Özker’ e 1980 yılında Tübitak Hizmet Ödülü tercih edilmiştir.

Prof. Dr. Nami SERDAROĞLU

1906 yılında doğmuştur. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olmuş ve 1932 yılında Yüksek Lisans Mektebine asistan olarak girmiştir. 1933’de Doçent olan Serdaroğlu, 1936 da Dersden Techische Hochschule’ye yollanmış ve 1938’de Kimya Yük. Müh. Diplomasını almıştır. Aynı yerde 1938’de Doktor Mühendis ünvanını alarak yurda dönen Serdaroğlu, 1940 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Müdürü Tedris Muavinliği yapmıştır. 1942’de Profesör oldu. 1950-52 ve 1957-59 yılları arasında Elektrik Fakültesi Dekanlığı yaptı. Çeşitli yıllarda İ.T.Ü. Senato Üyeliklerine seçildi. Telif ve tercüme kitapları, konferans ve makaleleri olan Prof. Dr. Nami SERDAROĞLU 1963 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa SANTUR

Mustafa SANTUR 1905’de Selanikte doğmuştur. Alman Lisesi’nde ve Amerikan Koleji’ndeki ilk ve orta öğreniminden sonra 1926 da girdiği Robert College Mühendislik Bölümünden 1930’da mezun olmuştur. A.B.D.’de Cası Institute of Applied Sciences (Cleveland)’dan 1931’de ve University of Illinois (Urbana-Chanpaign)’den 1932’de iki Master of Science derecesi almıştır. Aynı yıl kazandığı Victor Royal Bursu ile Stanford University (California)’da doktora çalışmasına başlayan Mustafa Santur 1933’de bu üniversiteden doktor (Ph.D.) derecesini alarak yurda dönmüştür. Göreve Yüksek Mühendis Mektebi Fizik Kürsüsünde müderris muavini olarak başlamış 1935’de yeni açılan Muhabere Bölümüne Telgraf ve Telefon Muallimi, 1938’de Telsiz Muallimi olarak atanmıştır. 1944’de Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Profesörlüğüne getirilmiştir. 1948-50 yıllarında Elektrik Fakültesi Dekanlığı ve 1954-55 yıllarında İTÜ Rektörlüğü yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa SANTUR emekli olduğu 1975 yılına kadar görev yaptığı ve 1973 yılına kadar başkanlığını yürüttüğü Yüksek Frekans tekniği Kürsüsü’nde verdiği dersler ve kurduğu laboratuarlarla elektronik ve haberleşme mühendisliği disiplininin kurulup gelişmesi konusunda öncü katkılar yapmış ve bu hizmetleri nedeni ile anısına 1983 TÜBİTAK Hizmet Ödülü verilmiştir.
İTÜ’deki hizmetleri yanında Robert College ve Yıldız Teknik Okulu’nda dersler vermiş, Atom Enerjisi Komisyonu, Genel Kurmay Başkanlığı Ar-Ge Kurulu ve ODTÜ Mütevelli heyeti üyeliklerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Mustafa SANTUR 7 Mart 1981’de vefat etmiştir.

Ord. Prof. Dr. Cabir H. SEPEN

1924’de Erzincan’da doğmuştur. 1924 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirmiştir. 1928’de Nancy Üniversitesi’nden Makine Y. Müh. Diplomasını, 1929’da da Paris’te Ecole Superienre d’Electricite’den Elektrik Y.Müh. diplomasını almıştır. 1929-33 yılları arasında Sanayi ve Madin Bankasında çalışmış aralarında Beykoz, Bakırköy, Hereke Fabrikalarının santral ve elektrik tesisatları yapımının da bulunduğu pek çok iş yapmıştır. 1935-40 yılları arasında serbest çalışarak taahhüt işlerini yapan Sepen, 1945 yılında Elektrik Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1948 yılında Nancy Üniversitesinde doktor Mühendis ünvanını almış ve 1949 yılında Üniversitelerarası Kurulun kararı ile Profesörlüğe yükseltilerek Elektriğin Endüstrideki Tatbikatı Kürsüsünü yönetmekle görevlendirilmiştir. Enerji Nakli Kürsüsüne kurduktan sonrada teorik ve pratik bütün çalışmalarını bu alanda yaygınlaştırmıştır.
Hem teorik hem de pratik çalışmaya önem veren ilmi faaliyetinde üstün başarı gösteren Prof. Sepen’e 1957 yılında Ord. Prof. Ünvanı verilmiştir. 1961 tarihinde kürsüde şebeke analizörünü kurmuştur. A.B.D. ve Kanada’da misafir profesör olarak görev yapan Sepen’in yayınlanmış makaleleri vardır. 1950’li yıllarda yayınları çeşitli müellifler tarafından referans olarak gösterilmiştir. 1976 yılında emekli olan Or.d Prof. Dr. Cabir H. Sepen 1983 yılında vefat etmiştir.

Ord. Prof. Burhanettin SEZERAR

1886 tarihinde İstanbul da doğmuştur. Galatasaray Sultanisini (Lisesi) bitirdikten sonra Fransa’ya giderek Sorbon Üniversitesinden 1911 yılında lisans diplomasını ve Paris Yüksek Elektrik Mühendis Mektebi ile Paris Yüksek Telsiz, Telgraf Mektebinden 1912 yılında diploma almıştır.1913 yılında Yüksek Elektrik Mektebinde Elektrik makineleri laboratuarında şef yardımcılığında bulunmuştur.
Sezerar 1913 yılında İstanbul Darüfununun ulumu-u riyazaye ve tabiye şubelerinde Hikmet-i Riyaziye muallim muavinliğine atanmıştır. 1915 yılında Riyazi Fizik muallimliğine terfi etmiştir. Bura arada 1917 yılında ek görev alarak Hazine-i Hassa Mühendisliği, daha sonra Üsküdar-Kısıklı Tramvay hattı Elektrik Baş Mühendisliği, Evkaf vekaleti Elektrik, Tenvirat ve Tramvay Mühendisliklerinde bulunmuştur.
1924 yılında İstanbul Darülfünunun Elektro-Teknik Müderrisliğine getirilmiş ve 1925 yılında Darülfünundaki görevine ek olarak Mühendis Mektebi Elektrik Muallimliğine atanmıştır. Bu tarihten itibaren B. Sezerar Yüksek Mühendis Mektebinin Elektrik Şubesinde verilen birçok dersi yüklemiştir. Elektro-Mekanik, Elektrik-Muhabere ve Elektrik Şubelerinin başkanlığını yürütmüştür. 
Sezerar Cumhuriyet devrinde bir çok şehir ve kasabanın elektrik projelerini yapmış ve tesis etmiştir. Üsküdar Tramvayları Adapazarı elektrik tesisatı Dolmabahçe sarayı ve İstanbul’daki Camilerin hemen hemen hepsinin elektriğe kavuşması Sezerar’ın sayesindedir.
Ord. Prof. Burhanettin SEZERAR 28.05.1953’te vefat etmiştir.  

Prof. Dr. Yılmaz TOKAD

1928’ de İstanbul da doğdu.İlk ve Orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’ da çeşitli okullarda tamamladı. 1947’ de girmiş olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesinin Zayıf Akım Kolundan 1952 yılında mezun oldu.
Aynı Üniversitede asistanlık sınavını kazandı ancak askerlik görevini yapmak üzere Yedek Subay Okuluna gitti.Askerlik sonrası bir yıl kadar PTT Fabrika Müdür Muavinliği görevinde bulundu ve 1955 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi, Telekominikasyon Kürsüsüne asistan olarak girdi.1957’ de doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ deki Michigan State Üniversity (MSU) ne gitti.1959’ da bu Üniversiteden doktorasını aldı ve Üniversitede öğretim üyesi olarak aldı. MSU’ daki öğretim üyeliği görevini 1971 yılına kadar sürdürdü. Asistan profesör (1960), Associate Professor (1963) ve Full Professor (1967) olarak görev yaptı. 1967 de ziyaretci Profesör olarak Sabbatical iznini ODTÜ’ de geçirdi. 1969’ da yeniden MSU’dan izinle ODTÜ’ ye gelerek bu üniversite içinde Tübitakça desteklenen Elektronik Araştırma Ünitesi (sonra bölümünü)kurdu. Elektronik Araştırma Ünitesinin Gebze’ deki yeni binasına taşınması nedeniyle ODTÜ’ deki izinli olarak 1972’ de ayrıldı ve Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (MEBEAE) nde Elektronik Araştırma Bölümü başkanı olarak sürekli olarak görev yaptı;1986 da MEBEAE’ den Enstitü müdürü iken ayrıldı.1974’ de ODTÜ ile ilişkisini keserek Akademik çalışmalarını İTÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde sürdürdü. 1991’ de İTÜ’ den emekli oldu. Prof. Tokad, 1989-1992 yıllarında 3 yıl süre ile Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Fakültelerinde Matematik Bölümünde öğretim üyeliği yaptı; 1992 de Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. 16.09.1991 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 15.12.2001 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Fikri UZGÖREN

1918’ de İstanbul da doğdu. 1936’ da Konya Lisesini,1942 de Y. Mühendis Mektebini bitirdi. Aynı yıl okula asistan oldu. 1943-1945 arasında askerlik görevini yaptı. 1947’ de yeterlilik tezini verdi. 1948-1951 arasında bilgisini artırmak için ABD’ ye gönderildi. 1953 yılında Doçentlik tezini verip, telekominikasyon kürsüsü eylemli Doçentliğine atandı. 1960’ da aynı kürsüde Profesörlüğe atandı.1964’ de yeni kurulan Transmisyon Hatları Kürsüsüne atanıp o kürsünün başkanlığına getirildi.
Üniversitedeki çalışmaları arasında 1953 yılında yaz süresünde 1 ay,1962 sonunda 6 ay, Hollanda daki Philips fabrikasında,1968 yılında 6 ay Almanya’ da Siemens fabrikasında araştırmalarda bulundu.
İTÜ’ deki çalışmalarına ilave olarak, Maçka’ da Üniversiteye bağlı olarak kurulan Teknik Okulun , muhtelif değişikliklerden sonra 1981’ de Üniversite ile birleştirilmesine kadar geçen sürede,1965-1981 arasında , Teknik Okulda muhtelif dersler verdi ve idari görevlerde (şube şefliği dahil) bulundu.Aynı şekilde, Trabzon Teknik Üniversitesinde 1972-1975 arasında ders verdi. Bursa Üniversitesi Elektrik Fakültesinin kuruluşunda bulundu ve 1978-1982 arasında ders verdi.
Bunlara ilave olarak, muhtelif zamanlarda ve değişik sürelerde Özel Işık Mühendislik Okulunda , Özel vatan Mühendislik Okulunda , Hava Harp Okulunda dersler verdi.
Kendisinin bir telif kitabı, iki orjinal makalesi, yenilikleri Türkiye’ de tanıtıcı üç makalesi vardır.Kendisi evli olup iki çocuğu vardır.1985 yılında emekli olup 16.06.1998 tarihinde vefat etmiştir.

Ord. Prof. Haldun GURMEN

1915 de Nazilli’de doğdu.1935 yılında Liege (Belçika) Üniversitesi’ nden mezun oldu. 1942 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünde Ord.Prof.Burhanettin Sezerar’ ın asistanlığına atandı.Dr.Von Grabsheid’a tercümanlık yaptı. 1944’ de doçent,1952 de profesör oldu. 1967 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve 1956 yılından beri yarı zamanlı çalıştığı Robert College’ de tam zamanlı olarak hocalığa devam etti ve Boğaziçi Üniversitesine dönüşen bu kurumdan, 1982 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından YÖK’ e üye seçilerek ayrıldı. YÖK şartlarına ayak uyduramadığı için 1984’ de istifa ederek Ürdün Üniversitesinde hocalık yaptı.1986’ da KKTC de yeni kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesine atandı ve 1993 yılına kadar çalıştı.Kendisi son günlerinde evliliğinin altın yıllarını kutlamış olup bir oğlu ve bir torunu vardır.
Yayınladığı kitapları, yerli yabancı dilde çeşitli makalelerinin yanı sıra Elektromagnetik Alan Teorisindeki tutarsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiği ‘’Fiziksel Büyüklüklerin Karaktersel Analizi’’ adlı bir metodu vardır.
16.04.2003 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Ali Nur GÖNÜLEREN

1949 yılında İstanbul’ da doğdu. 1966 yılında İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesine girdi ve 1971 yılında aynı aynı Fakültenin Zayıf Akım Kolundan mezun oldu. 1970 yılında Yrd.Asistan olarak aynı Fakültede akademik hayata başladı. 1971 yılında İTÜ Müh.Mim. Fakültesinde asistan oldu ve 1976 yılında bu Fakültede doktora çalışmasını tamamladı. 1980-1981 yıllarında ABD’ de Oakland Üniversitesinde NSF bursu ile doktora sonrası çalışmaları yaptı ve ders verdi. 1981 yılı sonunda Maçka Elektrik Fakültesi olarak ismi değişen Fakültesine geri döndü ve 1982 yılında doçent oldu.Bu arada Maçka Elektrik Fakültesi ile birleşen İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi adını alan yeni Fakültede Doçentlik kadrosuna atandı.1988 yılında Profesörlüğe başvurarak 1989 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

Yurt içinde İTÜ dışında Karadeniz Teknik Üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sakarya (İTÜ’ ye bağlı iken) Üniversitesinde, bazı yüksek okullarda, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okullarında çeşitli dersler verdi ve bazı tez çalışmaları yürüttü. Özellikle asistanlık ve Doçentlik döneminde Maçka Elektrik Fakültesinde bir çok laboratuvarın kuruluşunda bizzat görev aldı.İngilizce ve Türkçe olarak Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri tebliğleri vardır. Bu yayınlardan bazılarına ‘’Science Citation Index’’ de atıflarda bulunulmuştur.Çalışma alanları, aktif ve pasif devreler, sistemler, ölçme,aydınlatma ve iç tesisat, kontrol teorisi, bilgisayar yardımıyla tasarım, güç elektroniği olarak özetlenebilir.
Evli ve iki çocuk babası olan Gönüleren 09.06.2004 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Abdi DALFES

13 Haziran 1921 günü İstanbul’ da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Collage Sainte Ueanne d’Arc Kollejini birincilikle, lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde iftihar kitabına geçerek bitirmiş ve 1940 yılında Yüksek Mühendis Okulunun ikinci sınıfına sınav vererek girmiştir. Son sınıfta hastalık yüzünden öğrenimin üç yıl ara vermiş ve 1948 yılı haziran döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi Zayıf Akım Kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur.
1949 yılı Şubat ayında aynı Fakültenin Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlıyarak 1951 yılında yeterlilik sınavını ,1955 yılında ise Doçentlik sınavını vermiş ve aynı kürsüde doçent olarak atanmıştır. Bu süre içinde 1953 yılında Karlsruhede Siemens und Halske,1956 yazında ise Frankfurt/Main’ de Hartmann und Braun firmalarında staj yapmıştır.
ABD’ nin verdiği ICA bursunu alarak 1958 yılı Haziran ayında University of California, Berkeley’ de nükleer mühendislik öğrenimine başlamak üzere görevlendirilmiş, Eylül 1959’ da ‘’MS’’ aldıktan sonra Argonne National Laboratory, Illinois’ de ‘’resident research associate’’ olarak çalışmış ve Haziran 1960 da yurda dönmüştür. 1963 yılında Elektrikte Nükleer Güç Kürsüsü’nde profesör olmuştur.
Ayrıca, ‘’Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’’ nde; Kernforschungenzentrom Karlsruhe’ de; Fransa’ da ‘’Centre d’Etudes Nucleaires de saclay’’ araştırma merkezinde; Hollanda’ da ‘’Reactor Centrum Nederland’’ araştırma merkezinde çeşitli görevlerde çalışmıştır. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta derece de Almanca ve İtalyanca bilmektedir.
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında nükleer güç reaktörleri ve diğer nükleer enerji konularında emekli profesör olarak ders vermiştir. Evli ve bir oğlu olan Prof.Dalfes 06.07.2003 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Halis DUMAN

8 Mart 1908’ de Bolu’ da doğdu. 1919 yılında orada ilk okulu ve 1923’ de 9 yıllık Sultaniye’ yi bitirdi ve 10 Aralık 1924’ te Bolu İli Özel İdaresi Hesabına Elektrik Mühendisliği öğrenimi için Viyana’ ya gönderildi. Viyana’ da 13 yıllık lise tahsilini bitirdikten sonra Viyana Teknik Yüksek Okulu (Viyana Teknik Üniversitesi) Elektrik Bölümüne girdi. Özel muhasebenin desteği kesilince para kazanmak için 5 yıl öğrenimine ara verdi. 1941’ de Üniversiteyi bitirdi.1943’ de Doktorasını yaptı ve 19 Şubat 1944’ de Türkiye’ ye döndü. İstanbul Yüksek Mühendis Okulunun Elektrik Makinaları Kürsüsü Başkanı Prof.Dr.Bödefelt’in asistanı oldu. Prof.Fuat Külünk zamanında yeni kurulan Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsünde 22.9.1945’ de baş asistan ve 19.10.1945’ de doçent oldu. 1956’ da Profesör oldu. Elektrik, Makina, Maden Fakültesinde ve Maçka Teknik Okulunda haftada 20 saate yakın ders verdi.
15 Ocak 1965’ de Milli Eğitim Bakanlığınca yeni kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Dekanı olarak tayin edildi. KTÜ’ de Rektör Vekilliği ve 1974-1975’ de ise aktif Rektörlük yaptı ve yeni kurulan Makina ve Elektrik Fakültesine Dekan oldu. Bu dekanlık görevi esnasında 70 yıllık yaş haddini doldurarak 1 Nisan 1978 tarihinde emekli oldu. Çalışmaları arasında 3 mesleki, 7 meslek dışı kitabı vardır 81 yaşında evlenen Duman 26.12.1997 tarihinde vefat etmiştir.

Öğr. Gör. Hüseyin ÖNAL

1925 yılında Balıkesir'in Kayalar Köyünde doğdu. Balıkesir Lisesi'ni bitirdi. Yüksek Öğrenimini İTÜ Elektrik Fakültesi'nde yaparak, 1953 yılında Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu. Bir yıl Devlet Hava Yolları Yeşilköy Uçak Bakım ve Tamir Bölümünde çalıştı. 1954-56 yılları arasında askerlik görevini yaptı ve 1956 yılında Elektrik Fakültesi'ne Teknisyen Asistan olarak girdi.

1968-70 tarihleri arasında Işık Mühendislik Özel Okulu'nda Bölüm Başkanlığı yaptı ve Öğretim Görevlisi olarak aynı Okulda ders verdi. Daha sonra İTÜ Maçka Elektrik Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 1989 yılında yaş haddinden emekli olana kadar, Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır. 15.09.1990 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 18.01.2005 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Ziyaettin SÜDER

1920 yılında İstanbul'da doğdu. 1944 yılında Münih Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Zayıf Akım Kolundan mezun oldu. 1945 yılında İTÜ Elektrik Fakültesine asistan olarak tayin edildi. 1947 yılında Tez hazırlayarak ve sınavını vererek "Yeterlilik Derecesi" aldı. 1948 yılında Askerlik görevi için fakülteden ayrıldı. Askerlikten sonra Yeşilköy Hava Meydanı İnşaatında çalıştır. Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Tesis ve Sistemlerinin yapım ve montajını yönetti. 1954 yılında İTÜ Elektrik Fakültesindeki görevine döndü. 1955 yıllında Doçent, 1962 yılında Profesör ünvanı verildi. 1971 yılında Maçka Müh. Mim. Fakültesine naklen atandı ve Elektrik Bölümü Başkanlığı yaptı. 1976 yılında Elektrik Fakültesi Telekomünikasyon Tekniği kürsüsüne yeniden atandı. i.T.Ü. Elektrik Fakültesi ve Maçka Müh. Mim. Fakültesinde Telgraf aletleri ve Resim nakli, Telekomünikasyon Teknolojisi, Muhabere Tekniği, Telekomünikasyon Sistemleri ve Elektro-akustik derslerini verdi. Tez çalışmalarını yürüttü. İTÜ deki öğretim ve araştırma faaliyetleri dışında, Karadeniz teknik Üniversitesinde, Vatan Mühendislik Okulunda ve Hava Harp Okulunda dersler verdi. Tez çalışmaları yürüttü. Türkçe yayınlanmış telif ve tercüme kitapları, ders notları ve telif, derleme ve tercüme makaleleri vardır. 1979-1982 tarihleri arasında İTÜ Elektrik Fakültesinde Dekan olarak görev yapmıştır. 1987 yılında yaş sınır nedeniyle emekli olmuştur. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Şubat 2006 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Ali Turgut BODUROĞLU

1927 yılında Beşiktaş Sinan Paşa İlkokulu'nu bitirdikten sonra, 1932 yılına kadar Nişantaşı'ndaki “English High School” Erkek Okulu'na devam etmiş ve aynı yıl Türk okuluna geçmek üzere buradan ayrılmış ve 1936 yılında Kabataş Lisesi'nin Fen Kolunu birincilikle bitirmiştir. Aynı yıl İstanbul Yüksek Mühendis Okulu'nun müsabaka sınavını kazanıp, buraya bir yıl kadar Leyli Meccani olarak devam ettikten sonra, Maarif Vakaleti’ nin açmış olduğu müsabaka sınavını kazanarak, aynı Vekalet hesabına Almanya'ya elektrik mühendisliği eğitimi yapmak üzere gönderilmiştir. Bir yıl kadar lisan dersi alıp staj yaptıktan sonra, 1938 yılında Dresden Technische Hochschule'de Elektrik Mühendisliği tahsiline başlamıştır. 1942 yılı başında adı geçen Yüksek Mühendis Okulunun Elektrik Mühendisliği Bölümü'nün Kuvvetli Akım Kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur. Bu tarihten itibaren iki buçuk yıl kadar, diplomasını yanında yapmış olduğu Prof. Dr. Binder'e asistanlık yapmış, bu müddet zarfında transformatörlerin ısınması ile ilgili bir doktora tezi hazırlamış ve 1944 yılı sonunda doktora imtihanını vererek Doktor Mühendis ünvanını almıştır.
1945 yılı başında yurda dönen Turgut Boduroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Elektrik Makinaları Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1946 yılında Doçentliğe talip olan Turgut Boduroğlu, Doçentlik sınavını vererek Üniversite Doçenti payesini almıştır. Bu tarihten itibaren aynı kürsüde Doçent olarak görev yapmış ve 1949 yılında Yedek Subaylığını yapmak üzere bahriyeye iltihak etmiş ve 1950 yılı Nisan ayında Donanma Başçarkçılığında Asteğmen olarak vazife görmekte iken terhis edilmiştir.
Teknik Üniversite'ye dönen Turgut Boduroğlu, Kürsü Şefi Prof. Fuat Külünk'ün 1951 yılı sonunda vefat etmesini müteakip Profesörlüğe terfi ettirildikten sonra Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü Kürsü Başkanlığı'na getirilmiştir. 1955-56 devresinde Fakülte Dekanlığı yapmış ve aynı zamanda Elektrik Fakültesi'ne bağlı Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığını da üstlenmiştir. Bu bölümün 1972 yılında Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlanmasına kadar Turgut Boduroğlu bu şubenin başkanlığını da yapmıştır. Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü'nde yeteri derecede Profesör ve Doçent yetişmiş olmasından sonra, 1962 yılında Fakülte Kurulu kararı ile, bu kürsü üç kürsüye bölünmüştür. Böylece Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüleri oluşmuştur. Prof. Dr. Turgut Boduroğlu Elektrik Makinaları Kürsü Başkanı olarak kalmıştır.
1982'de YÖK Yasası ile yeni düzenlemeler gelmiş ve Elektrik Makinaları Kürsüsü Elektrik Makinaları Anabilim Dalı olmuş ve Prof. Dr. Turgut Boduroğlu Anabilim Dalı Başkanı iken 1985 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.
Prof. Dr. Turgut Boduroğlu'nun elektrik makinalarının teori, hesap ve konstrüksiyonları ile ilgili dokuz ciltlik yayınlanmış telif kitapları vardır. Ayrıca elektrik makinaları deneylerine ait telif ve tercüme yayınları ile Türkçe ve yabancı mecmualarda yayınlanmış muhtelif orijinal makale ve konferansları vardır. Mart 2006 tarihinde vefat etmiştir.

Öğr. Gör. Mümtaz AKYÜZ

Öğr. Gör. Mümtaz AKYÜZ İlk ve ortaokul öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini ise İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Yük. Müh. Mümtaz Akyüz, 1969 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım kolundan yüksek mühendis olarak mezun olmuştur.
1968-1969 yılları arasında İTÜ Elektrik Fakültesi Elektrik Makinaları Kürsüsünde Yardımcı Asistan, 1970 yılında Etibank Enerji Etüd ve Planlama Dairesinde Elektrik Yüksek Mühendisi olarak çalışan Mümtaz Akyüz, 1970-1972 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İnşaat Emlak Dairesinde Kontrol Mühendisi olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra 1972-1985 yılları arasında özel sektörde çalışmıştır.
Yük. Müh. Mümtaz Akyüz, 1985 yılından, vefat ettiği 22 Eylül 2000 tarihine kadar İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süre içinde İTÜ Makina Fakültesi'nde, İTÜ İşletme Fakültesi'nde, İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde ve İÜ Orman Fakültesi'nde Elektroteknik, Elektrik Bilgisi ve Elektrik Makinaları dersleri vermiştir.

Öğr. Gör. Yücel DURUSOY 

1937'de Zonguldak'ta doğdu. Orta öğrenimini Ankara Maarif Koleji ve İstanbul Atatürk Erkek Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsiline İ.Ü. Fen Fakültesi Fizik-Matematik Böllümünde başladı ve İTÜ Elektrik Fakültesi Zayıf Akım bölümünde bitirdi. Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü'nde görev aldı Öğrenciliği sırasında ve sonrasında İTÜ Radyosu ve TeleVİZYONu'nun yayınlarında bifiil çalıştı. Elektrik Fakültesi'nin gündüz-gece öğretimlerinde, Maçka Teknik Okulu, Işık Mühendislik Y.Okulu, KTÜ Elektrik Bölümü, Hava Harp Okulu'nun Telekomünikasyon, Elektroakustik ve Yüksek Frekans laboratuvarlarının bir kısmının kurulması ve yürütülmesi faaliyetlerinde bulundu. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli olup bir oğlu vardır. 22 Haziran 1996 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Münir ÜLGÜR

24 Aralık 1917'de İstanbul'da doğdu. 1941 Temmuz'unda Yüksek Mühendis Okulu'nun Elektromekanik şubesini Yüksek Mühendis olarak bitirdi ve aynı tarihte Ölçme ve Elektrik Makinaları Laboratuvarına asistan olarak atandı.
1946 yılında "Çok Fazlı Endüksiyon Motorlarına Kısmi Sargı ile Yol verme" tezi ile Üniversite Doçenti oldu. 26 Ağustos 1946'da Elektrik Fakültesi Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü'ne Doçent olarak atandı. Bu Kürsüde Elektrikle Cer, Elektrikle Tahrik ve Elektrik Cihazları derslerini vermeye başladı. 1952 yılında aynı kürsüde Profesörlüğe atandı. 1953 yılında Elektrik Fakültesi Dekanı seçildi ve aynı Kürsünün başkanı oldu.
1953 yılında Otomatik Kontrol Sistemleri Bilim Dalını kurarak derslerini vermeye başladı. 1948-1951 yıllarında General Electric (Amerika)'da Kontrol Mühendisliği araştırma ve eğitimine katıldı. 1963 ile 1972 yıllarında 6'şar ay süre ile Otomasyon Enstitüsü (Berlin)'de araştırma yaptı, ders ve konferanslar verdi. 1954 yılında Fakülte'ye bağlı "Meteoroloji" şubesini kurdu. 1956 yılında IAESTE Türkiye üyeliğini ve 1957 yılında da IFAC' ın Türkiye üyesi olarak "Türk Otomatik Kontrol Kurumu'nu (TOK) kurdu ve her ikisinin de başkanlığını yaptı.
İTÜ'ye bağlı Teknik Okulun kuruluşunda çalıştı ve 1960-1964 yılları arasında Elektrik Bölümü Başkanı oldu. Askerliğini Yedek Subay Okulu dahil Eskişehir Tayyare Fabrikasında Elektrik Kısım amiri Havacı Subay olarak yaptı.
1983 yılına kadar Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsü Başkanlığında bulunan Prof. M. Münir Ülgür, bu kürsünün doğal gelişimi olarak Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde "Kontrol ve Kumanda Sistemleri" Anabilim Dalı'nın kurulmasını sağladı ve başkanı oldu.
1 Şubat 1985 yılında yaş haddinden emekli oldu. Bu tarihten itibaren 1998 yılına kadar anlaşmalı Öğretim Elemanı olarak "Otomatik Kontrol" ve "Dijital Kontrol" derslerini Türkçe ve İngilizce olarak verdi. 1 Ocak 1998'de kendi isteği ile tam emekli statüsüne geçti.
Prof. M. Münir Ülgür'ün beş orijinal, yedi çeviri kitabı, yirmidört makalesi vardır. İngilizce-Almanca dillerini bilir. İki çocuğu ve üç torunu vardır. Prof. Dr. Münir Ülgür 22 Mart 2007 tarihinde vefat etmiştir. 

Prof. Moiz ESKENAZİ

1914 yılında İstanbul'da doğdu. 1936 yılında İ.T.Ü.'ye (o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi'ne) asistan olarak girip 1981 yılında (yani 45 yıl sonra) Profesör olarak, kendi isteğiyle emekli oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi (İDMMA), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinde çeşitli dersler verdi. "Aydınlatma" disiplini'nin İ.T.Ü.'de bir bilim dalı olarak kabul edilmesini sağlamıştır.
Aydınlatmacılık, fotometri ve elektrik tesisleri ile ilgili yayınları vardır. İ.T.Ü. dergisinde, Elektroteknik Mecmuasında, Elektrik Mühendisliği Yayın Organında yazıları çıkmıştır. İ.T.Ü. Bülteni, Fransız İlimleri Akademisi Tutanakları, Belçika Metroloji Bülteni, Helvetica Physica Actaa, Uluslararası Aydınlatma Dergisi, Dünya Enerji Konferansı Tutanakları ile Communication adlı yayın organlarında özgün etütleri basılmıştır. Ulusal ve Uluslararası kuruluşların kongrelerine çeşitli tebliğler sunmuştur.
İ.T.Ü. ve Y.Ü.'de kuvvetli ve zayıf akım olmak üzere, çeşitli laboratuvar projelerinin düzenlenmesine ve uygulamasına katkıları olmuştur. Bir çok resmi ve özel kuruluş hesabına kent elektrifikasyonu ve çeşitli elektrik tesislerini projelendirip gerçekleştirmiştir. İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsüne ilişkin Elektrik Fakültesinin Planlama Komisyonu Yürütücülüğünü yapmıştır.
Uludağ (Bursa) Üniversitesi'nde Elektrik Fakültesinin kurucu üyesi olarak ve dekan yardımcılığını üstlenerek, Tezok Kampüsü'ndeki Laboratuar örgütünün oluşturulmasında çalışmıştır.
Prof. Eskenazi, Türkiye Elektrikçiliğinin mimarı ve Elektrik-Elektronik Fakültesi'nin çekirdiğini oluşturan Elektromekanik Şubesinin kurucusu rahmetli Ord. Prof. Dr. Burhanettin SEZERAR'ın öğrencisi ve daha sonra yardımcısı olmak imtiyazına erişmiştir ve bununla daima iftihar etmektedir. Prof.Dr.Moiz Eskenazi 28 Mart 2007 Tarihinde Vefat etmiştir.

Prof.Dr.Mine KALKAN

Prof.Dr.Mine KALKAN 10 Ağustos 1962 yılında İstanbul Eyüp’te öğretmen olan anne babanın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. 
1983 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden ONUR DERECESİ ile lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Bilişim ve İletişim Kolu’nda Karma ARQ şemalarının başarımları konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı, 
1992 yılında Londra Imperial College of Science’de Elektrik Mühendisliği İletişim Kolu’ndan ONUR DİPLOMASI alarak doktorasını başarıyla tamamladı.
1997 yılında Komünikasyon Sistemleri konusunda Doçent ünvanını kazandı.
Araştırma Alanları: Mobil yer ve uydu iletişimi, bireysel iletişim sistemleri ve sayısal iletişim teknikleri, mobil ortamlarda dalga yayılımı, mobil radyo sistemlerinde hücre planlaması, çeşitlemeli alış ve modülasyon teknikleri ayrıca uydu aracılığıyla uzaktan eğitim sistemleri konusunda proje deneyimleri bulunmaktaydı.
1984-1992 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başladığı Akademik hayatına, 1993-1997 yılları arasında İTÜ Uçak Uzay Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak devam etmiş,
1997-1998 yılında Doçent olarak hizmet veren Prof.Dr.Mine KALKAN 1997 yılından günümüze kadar her 3 yılda bir tekrar atanmak üzere devam eden UZAKTAN EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRÜ olarak görevlendirilmiş, 1999 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Haberleşme Anabilim Dalına Doçent olarak atanmış ve 5 Haziran 2003 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile aynı Anabilim Dalına Profesör olarak atanarak vefat ettiği tarihe kadar yakalandığı anmasız hastalığa rağmen çalışmalarına hiç ödün vermeden büyük bir özveri ile devam etmiştir.
Ayrıca İTÜ Elektronik ve Kontrol Sistemleri UYG-AR Merkez Kurul Üyeliği, YÖK tarafından kurulan “ Enformatik Milli Komite” Üyeliği, 1999 yılında KOSGEB’te danışmanlık, 2000 yılında Proje Yönetim Merkezi Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
Benzer pek çok görevin yanı sıra 41 Bilimsel Projesi, 8 Uluslar arası dergi de yayını, 11 Uluslar arası Konferanslarda sunulmuş bildiri, 5 Ulusal Konferanslarda sunulmuş bildirisi, 2 popüler dergi yayını,8 lisans dersi, 3 Yüksek Lisans dersi, 12 çeşitli çalışma konularda özellikle cep telefonlarının insan sağlığına zararları konulu çalışması bulunmaktadır.
2001 yılında başlatılan State Üniversty of New York (SUNY) ile Üniversitemizin ortak eğitim programlarının Üniversitemize kazandırılmasında büyük rolü vardır. Günümüzde Üniversitemizin pek çok Fakültesinin (SUNY) Programlarının temelini oluşturmuştur. 
Ayrıca Dünya Bankası ile yapılan uzaktan eğitim projelerinde Üniversitemizi başarıyla temsil edip bir çok çalışmalarda etkin olarak görev almıştır. Halen İTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi, Dünya Bankasının Türkiye’deki Uzaktan Eğitim noktasından biri olarak çalışmalarının sürdürülmesinde katkısı vardır. 
Prof.Dr. Mine Kalkan 21 Mayıs 2007 Tarihinde Vefat etmiştir.

Prof.Dr. Mehmet Sait TÜRKÖZ

Prof.Dr. Mehmet Sait Türköz 15 Ekim 1947 tarihinde Kilis'te doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini doğduğu şehir olan Kilis'te tamamladıktan sonra 1965 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'ne girdi. 1970 yılında Fakültenin Zayıf Akım kolundan Yüksek Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. 1973 yılında Asistan Yüksek Mühendis unvanını aldı. "İdeal Olmayan Kuvvetlendiricilerle Gerçekleştirilen İkinci Dereceden Aktif Filtreler" konusundaki doktora tezini bitirerek 1981 yılında İTÜ’den Doktor unvanını aldı. 1985 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve 2005 yılında Profesör unvanını aldı. 
Prof. Türköz Elektronik devreleri, Analog elektronik devreleri, Elektronik elemanları gibi birçok lisans dersini vermekte olup, Mekatronik Yüksek Lisans programında Analog ve Sayısal Elektronik dersini vermiştir. Bunların yanısıra Hava Harp okulunda uzun yıllar elektronik dersleri vererek eğitime katkıda bulunmuştur.
Prof. Türköz, özellikle analog elektronik konusunda, yaptırdığı tez çalışmaları, yayınları ve Elektronik alanında yayınlanan 7 ders notu kitabı ile eğitimimize büyük katkıda bulunmuş olup, son dönemde Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektronik Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekteydi. 15 Ekim 2007 tarihinde vefat etmiştir.

Uzman Osman ERENAY

1944 Tarihinde Antalyada doğmuştur. 1968 yılında İTÜ Elektrik Fakültesinden mezun olmuştur. 1968 yılından itibaren İTÜ Elektrik Makinaları Laboratuvarında Uzman olarak görev yapmaktadır. Uzman Osman Erenay Ekim 2007 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Tamer KUTMAN

Tamer KUTMAN 28 Kasım 1948 yılında Samsun'da doğdu. İlk öğrenimini Eyüp Merkez ilkokulunda(1959), orta ve lise öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde tamamladı(1967). Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi ve 1969 yılından itibaren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'ndan burs alarak fakültenin zayıf akım kolunu 1972 yılında pekiyi derece ile bitirdi. aynı yıl İ.T.Ü Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1974 yılında Almanya'da Siemens firmasının araştırma merkezinde çalışmalar yaptı. Güç elektroniği konusunda doktorasını 1976 yılında tamamladı. 1980 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olan KUTMAN İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Bölümü'nde görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Güç elektroniği, eletrikle tahrik, endüstriyel kontrol ve güç yönetimi konusunda çeşitli dergi ve sempozyumlarda yayınlanmış kırk civarında yayını vardır. Profesör Dr. KUTMAN 27 EKİM 2007 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Nusret YÜKSELER

İlk ve Orta Öğrenimini Bursa'da tamamlayan Yükseler, 1950'de sınavla girdiği İTÜ Elektrik Fakültesi'nden 1955'de Y. Müh. olarak mezun oldu ve aynı yıl Enerji Nakli Kürsüsü'ne Asistan Tek. atanarak çalışmalarını kadrolarında görev aldığı bu Fakülte'de Kasım 1998'de emekli oluncaya kadar aralıksız olarak sürdürdü, ve izleyen yıllarda da ve halen çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilik yıllarında stajlarını Viyana-Avusturya'da AEG - Union Fabrikalarında tamamladı. 1959-1960 yıllarında, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere yollandığı ABD - Cornell Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. 1960-1962 yıllarında Elektrik Fakültesi Şebeke Analizörü'nün kuruluşunda ve izleyen çalışmaları ile TEK'in burada yaptığı araştırmalarda görevlendirildi. 1962-1964 yıllarında, askerlik görevini Ankara, Kara Harb Okulu'nda tercüman kurasıyla tamamladı. Doktorasını 1972'de tamamlayan Yükseler 1977'de Doçent, 1989'da Profesörlüğe yükseltildi. Çalışmalarını sürdürdüğü ana konular, Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Sistemleri, Doğrudan Enerji Dönüşümü'dür. Yüzden fazla bilimsel çalışmaları, yurt içi ve dışında yayınlanan Yükseler, beş kıtanın birçok ülkelerinde bilimsel toplantılarında bildiriler sunmuş, oturum başkanlıkları yapmış olup, halen uluslararası konferanslarda sürekli bilim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası konferansların başkanlık, ortak başkanlık ve yürütücülüklerini yapmıştır. Fakültesinin Bölümlerinde, İTÜ'nün birçok Fakültelerinde, Boğaziçi, Yıldız, Uludağ, Kocaeli, ve Sakarya Üniversitelerinde ve Hava Harb Okulu'nda her birinde 10 ile 26 yıl arası süren sürelerde ek dersler vermiş, tez çalışmaları yönetmiş, jüri üyeliklerinde bulunmuştur. Fakültesinde, Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite-Sanayi işbirliği Komisyonu Başkanlığı ve diğer birçok komisyon ve çalışma grubu başkanlık ve üyeliklerini, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlığını yapan Prof.Dr.Yükseler, ABD ve Türkiye'de yirmi iki plaketle ve 2001'de ABD - IEEE'den "Third Millennium Medal" - Üçüncü Bin Yıl Madalyası ile onurlandırılmıştır. EMO(TR), IEEE(USA), CIGRE(FR), WEC(UK) - TNC(TR) üyelikleri olup IEEE - PES (Power Engineering Society) Türkiye Kolu kurucusu ve ilk Başkan'ıdır ve IEEE-PES Öğrenci Kolu'nun "IEEE PES Student Branch Chapter at Istanbul Technical University"nin kuruluş organizasyonunu yapmıştır. "IEEE - PES Outstanding Engineer Award, 1994" ödülünü almıştır. WEC - Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Çalışma Grubu (REWG) II, "Connection of Energy Networks, Trade and Exchange" Gurubunun Başkanlığını ve WEC - TNC, Yüksek Danışma Kurulu Üyeliğini ve Y. Başkanlığını yapan Yükseler, " Elektrik Enerjisi Kalite Enstitüsü"nün Kurucu Başkanlığını, IEEE - PES Türkiye Kolu Başkanlığını ve "İTÜ Enerji Enstitüsü"nde vermekte olduğu dersleri sürdürmektedir. Prof. Dr. Nusret Yükseler 01.11.1999 tarihinde emekliye ayrılmış, 07.04.2010 tarihinde vefat etmiştir.

Doç. Dr. Işıl CELASUN

Doç. Dr. Işıl Celasun 30 Ekim 1965 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans Eğitimini İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde sırasıyla 1990 ve 1996 yıllarında tamamlamıştır.
20 Şubat 1997- 20 Ağustos 1997 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Rochester Universitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünde Doktora sonrası araştırma etkinliklerine katılmıştır.
1989-1997 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve Sayısal Haberleşme Seminerleri, Sayısal İşaret İşleme, Sayısal Süzgeçler, İmge İşleme, Optimal Kontrol derslerinin asistanlığını yapmıştır.
1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bolümü Haberleşme Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış, 1999 yılında Doçentliğe yükseltilmiştir.
Sayısal Süzgeçler, Çok Boyutlu Süzgeç Kümelerinin Eniyilenmiş Tasarımları, İki boyutlu rekürsif süzgeçlerin kararlılaştırılması, İmge ve Video Kodlama, Yüksek Dereceden İstatistikler, Örüntü tanımada varyasyonel yaklaşımla yüksek dereceden istatistiklerin kullanılması ve EEG uygulamaları, Yapay Sinir Ağları,Örüntü tanımada CNN lerin kullanılmasıyla gürültü kaldırma yaklaşımları konularında çalışmalarını sürdürmüş olan Işıl Celasun, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde çeşitli dönemlerde Fundamentals of Image Processing, Introduction to Multimedia, İşaretler ve Sistemler derslerini vermiştir. Doç. Dr. Işıl Celasun 7 Kasım 2008 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Prof. Dr. İzzet GÖNENÇ

Prof. İzzet Gönenç 1914 yılında Malatya'da doğdu. 1930 yılında İstanbul'da bulunan Makina-Motor-Elektrik Özel Okuluna girdi. Burada iki yıllık bir öğretimden sonra teknisyen olarak mezun oldu ve atölyelerde, gemilerde ve küçük santrallerde çalışmaya başladı. 1933-1936 yılları arasında İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenimine devam etti.
1936'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi ve öğrenimine devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya'ya gönderildi. Almanya'da Dresden Yüksek Mühendis Okulu^nda öğrenimini bitirdikten sonra doktora tezine başladı ve iki yıl içinde tamamladı. Tez sınavına birkaç gün kala 13 Şubat 1945 Salı günü akşamı Dresden Şehri İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük hava bombardımanına maruz kaldı. Şehrin büyük bir kısmı ve bu arada Yüksek Mühendis Okulu Binaları tahrip oldu. Şehir tahliye edildi. Bu koşullar altında Doktora Sınavının yapılması mümkün olmadı. Daha sonra Türkiye ile Almanya arasında mübadele anlaşması gereğince 1945 yılı Mart'ında İsveç'in Göteborg şehrinde Drotningholm adlı Kızılhaç gemisi ile Türk öğrencileri ve vatandaşları ile birlikte maceralı bir yolculuktan sonra yurda döndü.
1945 yılında Elektrik Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1949 yılında Taşkışla Binası'nda geçici olarak Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın kurulmasını sağladı. 1951 yılında Doçent, 1960 yılında Profesör oldu.
1964 yılında Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü'nün başkanlığına geldi. 1965-1967 ve 1967-1968 yıllarında olmak üzere iki önem dekanlık görevinde bulundu. 1961 yılında Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın kurulması ile ilgili plan ve proje çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 yıl süren çalışmalardan sonra laboratuvarın kurulmasını 1978 yılında tamamladı. 1983 yılında emekli oldu.
Prof. İzzet Gönenç 10 Agustos 2009'da vefat etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM

2 Mayıs 1919’ da Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini Konya’da yaptıktan sonra 1938 yılında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Elektrik Mühendisliği öğrenimi için Almanya’ya gönderilmiştir. 1943 yılında Stuttgart Yüksek Mühendis Mektebini bitirmiştir. İki yıl kadar sanayi tesislerinde ve üniversitede çalıştıktan sonra, 1945 yılında İsviçre’ de Zürich Federal Teknik Üniversitesi ’nde doktora çalışmalarına başlamıştır. Mart 1947’de doktorasını bitirmiş ve altı ay kadar Lausanne’ da bir fabrikada çalıştıktan sonra 1947 yılı sonunda Türkiye’ ye dönmüştür. 17.2.1948’ de İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi’ nde Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü’ ne asistan olarak tayin edilmiştir. 1948–1950 yıllarında hazırladığı doçentlik tezi üzerine 1950’ de doçent olmuştur. 1951–1952 yılında askerlik görevini yaptıktan sonra tekrar İ.T.Ü.’ görev almıştır. 1957 yılında Profesör olmuş. 1959–1962 yıllarında Fakülte dekanı olarak hizmet etmiş ve 1964 yılında Elektrik Tesisleri Kürsüsü’ nün yönetimi ile görevlendirilmiştir. 1955–1970 tarihinde İ.T.Ü. Teknik Okulunda Santralar ve Şebekeler dersi öğretmenliği yapmıştır. 1969–1979 yıllarında 10 yıl süre ile I.A.E.S.T.E Türkiye Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Almanca ve Fransızca bilir, evlidir ve iki oğlu vardır. 25 adet tercüme ve 60 adet telif makalesi, 8 adet tercüme ve 18 adet telif kitabı, Elektrik Fakültesi’ nde yayınlanmıştır. 2.5.1986 yılında yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmış ve 1994 yılı sonuna kadar aynı fakültede sözleşmeli olarak çalışmıştır. 1987 yılı başında milli saraylarda danışman olarak aldığı görev aldı.
Prof. Dr.Mustafa BAYRAM 21 Mayıs 2011'de vefat etmiştir.

Prof. Dr.Emin UNALAN

Emin Ünalan 1919 yılında Ödemiş'te doğdu. 1938 yılında İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından açılan seçme sınavını kazanarak Elektrik Mühendisliği tahsil etmek üzere Almanya'ya gönderildi. 1943 yılında Münih Yüksek Mühendis Okulu'nu başarı ile bitirdi. Aynı okulda Asistan olarak çalışmaya başladı. 1945 yılında harp nedeniyle yurda döndü. İTÜ Elektrik Fakültesi'ne asistan atandı. Aynı Fakülte'de 1952 yılında Doçent, 1957 yılında da Profesör oldu. 1952-1954 yılları arasında Almanya'da Siemens Fabrikalarında, 1956'da İngiltere'de muhtelif endüstri branşlarında Elektrik Motorları ile Tahrik, 1965'de Berlin'de AEG Otomasyon Enstitüsü'nde Lojik Devreler ve Tahrik sistemlerinde otomatik kumanda devreleri konularında araştırma ve incelemeler yaptı. Fakülte'de uzun yıllar Elektrikle Tahrik, Lojik Devreler, Otomatik Kumanda Devreleri derslerini okuttu. Yıldız Üniversitesi'nde ve Hava Harp Okulu'nda misafir Profesör olarak Lojik Devreler dersini verdi. Bu konularda Almanca ve Türkçe makaleler yayınladı. Üç telif kitabı ile altı adet tercüme kitabı Fakültece bastırıldı. Prof. Emin Ünalan, 1970-1972 yıllarında Elektrik Fakültesi Dekanlığı, daha sonraki yıllarda Kontrol ve Bilgisayar Bölüm Başkanlığı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde de bulundu. 1986 yılında yaş haddinden emekli oldu. 1995 yılına kadar görevli olarak Fakülte'de derslerini vermeye devam etti. Prof. Ünalan, evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Ünalan 21 Mayıs 2012'de vefat etmiştir.

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 34469 Maslak Istanbul
Telefon: +90 212 285 3338
Faks: +90 212 285 3679
©2013 Tüm Hakları Saklıdır.
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
kucuktezca(a)itu.edu.tr