GÜNCEL HABERLER

09.09.2013 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ ÜYK' nın 26.09.2013 tarih ve 984 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

09.09.2013 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mustafa KARAMAN ÜYK' nın 29.08.2013 tarih ve 980 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

03.09.2013 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ender Mete EKŞİOĞLU ÜYK' nın 22.08.2013 tarih ve 979 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

05.07.2013 Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENE ÜYK' nın 04.07.2013 tarih ve 975 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

14.06.2013 Kontrol Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Salman KURTULAN ÜYK' nın 13.06.2013 tarih ve 972 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda. Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

17.05.2013 Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Bağrıyanık ÜYK' nın 16.05.2013 tarih ve 969 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda. Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

02.05.2013 Kontrol Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Mehmet Turan Söylemez ÜYK'nın 18.04.2013 tarih ve 965 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda. Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna yükseltilerek atanmıştır.

08.04.2013 Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yard.Doç.Dr Şükran Emel Önal 28-03-2013 Tarihinden itibaren Doçent kadrosuna atanmıştır.

08.04.2013 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yard.Doç.Dr Mesut Kartal 28-03-2013 Tarihinden itibaren Doçent kadrosuna atanmıştır.

13.09.2012 Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yard. Doç.Dr Güven Kömürgöz Kıriş 13-09-2012 Tarihinden itibaren Rektör Danışmanı olmuştur.

21.03.2012 Fakültemiz Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Akduman Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 14. maddesi uyarınca, 21,03,2013 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına atanmıştır.

01.11.2012 Üniversite Senatosunun 01.11.2012 günlü, 562 sayılı toplantısında yapılan seçim sonunda 2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesi uyarınca, Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN 4 yıl için Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktadır.

DUYURULAR

CÜBBE DAĞITIMINDA SON TARİH
9 Haziran 2014 itibariyle mezun durumdaki öğrencilere cübbe dağıtımına başlanması gerekmekte olup, 7 Temmuz 2014 Pazartesi akşamı cüppe dağıtımı sona erecektir. Bu tarihten sonra cübbe dağıtımı yapılmayacaktır. (Cübbelerle fakültemizin Ayniyat saymanlığı bürosu ilgilenmektedir. Cübbeler için Vakıfbankta İTÜ hesabına 30 TL yatırırılıp makbuz Ayniyat saymanlığına verilecektir.)  

4 Aralık 2013
(Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü) ÖĞRENCİ KONSEYİ ÜYELERİNİN SECİMİNE İLİŞKİN TAKVİM
4-14  Kasım:
Adaylık başvurularının ilgili bölüm seçim kurullarına yapılması.
15 Kasım: Adaylık koşullarının ilgili bölüm seçim kurulları tarafından kontrol edilmesi.
4-21 Kasım: Adayların propaganda süreci (Bu süre içinde en az 3 gün boyunca ilan tahtalarında ilgili bölüm seçim kurulu tarafından temsilci adaylarının duyurulması )
21  Kasım: Seçimlerin usullerine göre yapılması. (Sandık kurulması, seçmen listesi, pusulalar, paravan vb.)
22 Kasım: Varsa seçim sonuçlarına itirazların yapılması.
25-26 Kasım: İtiraz sonuçlarının değerlendirilmesi.    
27  Kasım: Sonuçların Öğrenci Dekanlığına bildirilmesi.

27-5.2013 Öğrencilere Önemli Duyuru Sınavlarda ve Proje/Ödev Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

Ödev/ve Proje Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İTÜ GÜNÜ ETKİNLİĞİ

25 Mayıs 2013 Cumartesi günü Saat 14:00 de KSB Salonunda yapılacak olan İTÜ günü töreninde 10., 20. ve 30. Yılını dolduran mezunlarımıza "Mezuniyet Sertifikası" verilecektir. ‘’2002-2003, 1992-93 ve 1982-83’’ Dönemlerinde mezun olup, törene katılmak isteyen mezunlarımızın 10 Mayıs Cuma akşamına kadar Dekanlık sekreterine müracaat etmeleri rica olunur. İTÜ Günü davetiyesi, Etkinlik afişi ve Program akışı ile ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir. İTÜ Günü Etkinliği

03.05.2013
EMO Bilimsel Derginin 2012 Yılı En İyi Makale Ödülü "Kafesli Asenkron Motorlarda Maliyet Kısıtı Altında Rotor Çubuklarının Analizi" isimli makaleye verilmiştir. Derginin Haziran 2012'de yayınlanmış olan "Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği" özel sayısında yer almış olan makale İTÜ Makina Fakültesi'nden Sinan Şal, İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinden Ögretim Görevlisi Dr. Murat İmeryüz ve Doç.Dr. Lale Tükenmez Ergene tarafından kaleme alınmıştır.

23.10.2012 Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçimi için tıklayınız.
Adaylar hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

26.08.2014 Elektrik-Elektronik Fakültesi öğrencilerinin Burs müracaatları için www.ee.itu.edu.tr adresinden burs esasları linkini tıklayarak elektronik ortamda burs formunu doldurmaları ve 01-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Fakülte öğrenci bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir..

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 34469 Maslak Istanbul
Telefon: +90 212 285 3338
Faks: +90 212 285 3679
©2013 Tüm Hakları Saklıdır.
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
kucuktezca(a)itu.edu.tr