Staj Esasları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi öğrencilerinin staj başlangıcı ve bitişinde yapması gerekenler ve staj esesları aşağıda sıralanmıştır.

  Staj Esasları Belgesi (okuyunuz)

  - Fakülte tarafından firmaya yazılacak “Staj Sigorta Yükümlülük Yazısı”nın alınarak firmaya ulaştırılması.

  - Bu belge karşılığı firmadan alınacak staj tarihlerini belirten “Staj Kabul Yazısı”nın Fakülte Staj Bürosuna staja başlamadan en geç 15 gün önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi.

  - Sigorta İşlemleri için gerekli Belgeler: Bölümünden Onaylı Öğrenci Staj Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik numarası, önceden sigorta girişi yapılmış ise sigorta numarası ve çalışılan iş yeri adres ve unvanı bilgileri.

  - “Staja Başlama Belgesi”nin staj başladıktan sonra 5 gün içinde Fakülteye fakslanması.

  - “Staj Bitiş Belgesi”nin staj bitiminden sonra 7 gün içinde Fakülteye ulaştırılması.

  - “Pratik Çalışma Belgesi”nin Staj yapılan İşyerine doldurtulup, kapalı zarfta alınarak staj bitiminden sonra Staj defteri ile beraber Fakülte staj bürosuna teslim edilmesi.

  - Staj Defterinin yeni Eğitim-Öğretim Yılının başlangıcından itibaren bir ay içerisinde Fakülte Staj Bürosuna teslim edilmesi.

  *** Elektrik Elektronik Fakültesi Staj Burosu Tel: 0 212 285 6728

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 34469 Maslak Istanbul
Telefon: +90 212 285 3338
Faks: +90 212 285 3679
©2013 Tüm Hakları Saklıdır.
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
kucuktezca(a)itu.edu.tr