214

 
25
Nis 2016
İTÜ TARBİL Araştırma Projeleri Çağrısı

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – TARBİL Araştırma Projeleri Çağrısı:

Sayın Dekanlarım

100.000 TL bütçeli TARBİL eklem projeleri çağrısı geçenlerde tüm akademisyenlere yapılmıştı ancak Fakülteniz öğretim üyelerini özellikle ilgilendirdiği için bu duyurunun Fakültenizde tekrar yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla

Mehmet Sabri Çelik

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – TARBİL Araştırma Projeleri Çağrısı:

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemleri (TARBİL) projesi kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon (BAP) Birimi koordinasyonunda araştırma projeleri desteklenecektir. Tarımsal üretimde verimi arttırma için ölçme, bilgi ve veri yönetimine bağlı olan hassas tarım (precision farming) ve iyi tarım uygulamaları öne çıkmaktadır. TARBİL veri füzyon sistemi ile yüksek zaman çözünürlüklü yersel ölçümler, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları gibi mekânsal çözünürlüklü veriler ve parsel geometrisi dahil idari kayıtlarla bir sistem üzerinde farklı kullanıcı gruplarına ihtiyacı olan bilgileri üretilmektedir. TARBİL sisteminde yenilikçi çözümler eklem projeler halinde araştırma etkinlikleri ile desteklenmektedir. Eklem projeler sonuç başarımlarına göre ana proje içerisinde genişletilerek yaygınlaştırma potansiyeli taşımaktadır. Bu dönem aşağıda çağrı kod ve başlıkları sıralı, ekte açıklamaları yer alan 5 adet eklem proje desteklenecektir. Eklem proje destekleri çağrı kapandığından itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılmakta ve faaliyete geçilmektedir.

Çağrı adı, kısa adı ve ilgi alanı:

EK1- YAĞIŞ AYAK İZİ: Meteoroloji radarı ve TARBİL yersel gözlem duyarga verilerinin birlikte akıllı işaret ve veri işleme sistemlerinde kullanımı ile tarım alanlarına düşen yağış miktarının parsel düzeyinde tahmin edilmesi

EK2- İHATAR: Çok hafif hiperspektral ve yeni nesil hafif multipsektral duyargaların insansız hava platformu ile birlikte taşınmasına bağlı veri toplama, işleme, görev yönetimi, tarımsal tespit, teşhis ve ihtiyaç planlamada kullanım

ES1- HUMANOİD: Farklı kültür ve eğitim seviyelerinden kullanıcı hizmetleri için otobüs durakları, Tarım İl/İlçe müdürlükleri vb mekanlardaki kameralı ekranlardan elektronik hizmetlere kolay erişebilecekleri Multimodal (Çok kipli) bir iletişim arayüzü oluşturulması

ES2- ATMOTAR: Tarım alanlarındaki atmosferik kimyasal ve fiziki çevre koşullarının organik tarıma uygunluğa etkisi, yaygın tahıl üretimi başta olmak üzere diğer tüm tarımsal faaliyetlerde bölgesel verim farklılaşması üzerindeki değişimlerin gözlenmesi ve modellenmesi

ES3- TARBOT: Tarım alanlarında hassas tarıma yönelik ilaçlama, gübreleme, hastalık teşhisi, verim analizi, toprak analizi vb işlemler için otonom çalışan, TARBİL sistem bağlantılı gözlem ve işlem robotlarının geliştirilmesi ile üretim veriminin artışı

Bu çağrılara proje teklifi vermek isteyen araştırmacıların 20 Şubat 2015 mesai bitimine kadar http://bap.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=13260 adresinden temin edecekleri formları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine (BAP) elden teslim etmesi gerekmektedir. Veriye erişim ve etki alanı açısından önemli bir imkân sunan bu çağrıya ilgili tüm akademisyenlerimizin katkısını bekliyoruz.  

 Saygılarımızla

 Prof.Dr. Mehmet Sabri ÇELİK

 Ek: TARBİL Eklem proje çağrı dokümanı

 Behzat ŞENTÜRK

Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi Sorumlusu

Tel  : 0212 285 3519

Fax : 0212 285 6724